Radiologie dentară Râmnicu Sărat – Dr. State – O radiografie dentară este o imagine plană a unui dinte, obținută în urmă expunerii zonei respective la radiații X.

Radiografia dentara se realizează frecvent în cadrul tratamentului stomatologic, de multe ori ea fiind obligatorie.

Aceasta ajută la diagnosticarea corectă a cazului clinic și la stabilirea planului de tratament.

Radiologie dentară Râmnicu Sărat

În general, medicul recomandă o radiografie dentară și o realizează chiar el în cabinetul de medicină dentară sau în anexe ale acestuia.

În România, cel mai frecvent, radiografia dentară se realizează în centre specializate cum ar fi centrul de Radiologie dentară Râmnicu Sărat.

Există numeroase tipuri de radiografii dentare, fiecare dintre acestea având scopuri specifice, cu avantaje și dezavantaje.

Ortopantomograma (OPG) – este o reprezentare radiologică panoramică a caviații orale.

Ea oferă medicului o imagine de ansamblu a situației clinice a pacientului, fără a obține informații de finețe.

Ortopantomograma mărește suprafața radiografiată cu 25-35%.

OPG-ul cuprinde ambele arcade dentare și arată destul de precis raportul dinților cu formațiunile anatomice vecine: sinusuri maxilare, canale mandibulare.

Se realizează de obicei la începutul tratamentului, fiind foarte importantă pentru stabilirea unui diagnostic general corect.

De multe ori, sunt necesare radiografii retroalveolare, mai mici ca dimensiune dar care prezintă informații mult mai în detaliu.

Radiologie dentară Râmnicu Sărat

Radiografie dentar retroalveolară – imaginea radiologică prezintă doar câțiva dinți de pe arcada dentară.

Este un tip de radiografie ce oferă informații precise, dar pentru zone limitate ale cavității orale.

Acest tip de radiografie dentară este indicat pentru afecțiuni dentare solitare, precum leziunile carioase, sau pentru verificarea unui tratament.

Pacientului i se atașează de dinți un mic suport ce cuprinde și filmul radiologic dentar.

Asistenta de la Centrul de Radiologie dentară Râmnicu Sărat roagă pacientul să stea nemișcat câteva secunde, atât cât este necesar ca pe senzorul digital să se înregistreze imaginea radiologică.

Radiologie dentară - Râmnicu Sărat

Aici exista doua tipuri de radiografii retroalveolare:

1. Radiografia bitewing

  • surprinde pe un senzor coroane dentare ale ambelor arcade dentare, precum și osul de suport al dinților investigați;
  • nu oferă informații despre vârful rădăcinilor dentare.

2. Radiografia intra-orală periapicală

  • prezintă atat partea coronara, cât și pe cea radiculară a dintilor vizați.

Și acest tip de radiografie dentară oferă informații precise doar pentru zone limitate ale cavității orale.

Pacientului i se atașează de dinti un mic suport ce are atașat filmul radiologic dentar, poziția fiind de mușcare a filmului între dinți.

Aparatul radiologic este poziționat undeva deasupra capului pacientului.

Asistenta de Radiologie dentară Râmnicu Sărat roagă pacientul să stea nemișcat câteva secunde, timp necesar ca pe film să se înregistreze imaginea radiologică.

Radiologie dentară Râmnicu Sărat

Radiografie dentară digitală plană (în două dimensiuni) – este cea mai nouă modalitate de realizare a radiografiei dentare.

Datorită volumului redus al aparatului radiologic, dar și al cantității de radiații, poate fi folosit lângă scaunul dentar.

Acest lucru facilitează tratamentul și verificarea etapelor terapeutice.

Filmul dentar este înlocuit cu un senzor ce are aspect de film dentar.

Acesta captează imaginile radiologice și le transmite către un calculator ce ulterior le afișează pe un monitor.

Avantajul major ale acestui tip de aparat îl reprezintă ergonomia, dar și cantitatea redusă de radiații X necesare.

Principalul neajuns al unei radiografii dentare clasice îl reprezintă vizualizarea în două dimensiuni a unor structuri tridimensionale.

Radiologie dentară Râmnicu Sărat

În ultimii ani, s-au dezvoltat sisteme de Radiologie dentară Râmnicu Sărat digitală tridimensională.

Acestea au avantajul utilizării unor doze de radiații mai mici, dar și posibilitatea înregistrării imaginilor în format electronic, facilitând astfel transformarea lor în imagini 3D ale zonei radiografiate.

Radiologie dentară Râmnicu Sărat – Dr. State – O radiografie dentară este o imagine plană a unui dinte, obținută în urmă expunerii zonei respective la radiații X.

Radiografia dentara se realizează frecvent în cadrul tratamentului stomatologic, de multe ori ea fiind obligatorie.